JOANNA NARKIEWICZ-TARŁOWSKA

doradca podatkowy, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Wśród kanadyjskich firm coraz większą rolę odgrywają plany motywacyjne, których zadaniem jest motywowanie pracowników do jeszcze bardziej efektywnej pracy na rzecz spółki oraz związanie ich na trwałe ze swoim pracodawcą. Najczęściej występującą formą planów motywacyjnych w Kanadzie są - podobnie jak w Polsce - plany opcji na akcje polegające na przyznaniu pracownikowi opcji na nabycie akcji pracodawcy na korzystnych warunkach (z reguły w przypadku takich planów cena realizacji opcji, a więc nabycia akcji, jest ustalona odgórnie, co stanowi swoisty benefit dla pracownika przy założeniu, że cena akcji spółki będzie rosła od momentu przyznania opcji pracownikowi do momentu, w którym może on opcje zrealizować). Po określonym okresie (z reguły są to trzy lata od momentu przyznania opcji na akcje pracownikom), podczas którego uczestnik planu motywacyjnego nie może zmienić miejsca pracy, może on zrealizować opcje na akcje, a więc nabyć akcje spółki na preferencyjnych warunkach. Podobnie jak w Polsce, pierwszy moment podatkowy przypada generalnie na moment realizacji opcji/nabycia akcji pracodawcy.

Jednak pod pewnymi warunkami, istnieje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodu uzyskanego przez kanadyjskiego podatnika z tytułu udziału w takim planie motywacyjnym. Jeżeli opcje oferowane w ramach planu motywacyjnego były przedmiotem publicznej oferty, a cena realizacji opcji stanowiła nie mniej niż wartość rynkowa akcji, na które opcje opiewają w momencie przyznania opcji (warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często cena realizacji opcji jest określona na podstawie wartości rynkowej akcji spółki w momencie przyznania opcji na akcje pracownikom), 50 proc. dochodu uzyskanego z tytułu uczestnictwa pracownika w planie motywacyjnym jest zwolnione z opodatkowania.

Ponadto, warto przy tym podkreślić, że dochód z tytułu uczestnictwa pracownika w planie motywacyjnym jest traktowany jako dochód ze stosunku pracy. Tym samym czasami może opłacać się realizacja opcji (a więc nabycie akcji pracodawcy) jeszcze przed przyjazdem do Kanady, szczególnie jeśli dochód ten zostanie zakwalifikowany odmiennie (np. jako dochód kapitałowy) w kraju macierzystym (przypomnijmy, że polskie przepisy podatkowe pozwalają - przy spełnieniu określonych warunków - odroczyć moment opodatkowania dochodu z tytułu uczestnictwa w planie motywacyjnym od momentu realizacji opcji/nabycia akcji do momentu ich sprzedaży. W takim wypadku dochód zrealizowany w momencie sprzedaży akcji traktowany jest jako dochód kapitałowy podlegający opodatkowaniu 19-proc. liniową stawką podatkową. W sytuacji gdyby opcje zostały zrealizowane już po przyjeździe do Kanady, kanadyjskie władze podatkowe nie zezwolą na wyłączenie/potrącenie podatku zagranicznego obliczonego od dochodu z tytułu uczestnictwa w planie motywacyjnym od kanadyjskiego zobowiązania podatkowego, właśnie ze względu na odmienną kwalifikację podatkową tego dochodu w obu krajach.