W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy w Hiszpanii przez polskiego pracodawcę bezpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewnia posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Jest ona wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia na okres do 12 miesięcy.

Wizyta u lekarza

Dzięki karcie osoba przebywająca w Hiszpanii ma zagwarantowany dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obejmują jej obywateli. Karta upoważnia do korzystania z bezpłatnych usług medycznych, ale tylko w ramach publicznego systemu lecznictwa. Ten z kolei gwarantuje dostęp do nieodpłatnych świadczeń tylko w podstawowym zakresie. Karta nie jest bowiem honorowana w prywatnych klinikach i gabinetach.

Aby uzyskać bezpłatną pomoc medyczną, pacjent musi przestawić dowód tożsamości, przedłożyć EKUZ w przychodni, poradni czy w gabinecie lekarskim oraz zaznaczyć, że chce być traktowany zgodnie z przepisami UE. Niedopełnienie tej procedury może spowodować, że pracownik zostanie potraktowany jak pacjent prywatny i zostanie obciążony kosztami leczenia. W sytuacji gdy skorzysta z porady prywatnego lekarza, to za jednorazową wizytę musi zapłacić nawet 40-60 euro. Doba pobytu w szpitalu kosztuje około 180 euro.

Aby uzyskać wykaz placówek medycznych, które działają w ramach publicznego systemu lecznictwa, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem Instituto Nacional de Seguridad Sociel (INSS).

Konieczne skierowanie

Pacjent wymagający leczenia specjalistycznego musi mieć skierowanie od lekarza ogólnego. Natomiast jeżeli niezbędny jest pobyt w szpitalu, to lekarz kieruje chorego do konkretnej placówki. Jedynie w nagłych przypadkach (choroba, wypadek, uraz itp.) można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. W takim przypadku należy zażądać umieszczenia w sali wieloosobowej. W przeciwnym wypadku będzie się potraktowanym jak pacjent prywatny.

W przypadku świadczeń stomatologicznych obowiązuje pełna odpłatność za wykonane usługi. Tylko zakup wybranych leków jest częściowo refundowany ze środków publicznych. Pacjent dopłaca do ceny leku 40 proc. jej wartości. Z opłat za leki są zwolnieni jedynie emeryci i renciści.

Firma w Hiszpanii

Obywatele polscy, którzy na terenie Hiszpanii mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i tam ją prowadzą, są objęci tamtejszym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. To oznacza, że nie mają prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Dlatego jeżeli osoby takie planują pobyt w Polsce (na przykład urlop), powinny jeszcze przed wyjazdem z Hiszpanii wyrobić sobie w lokalnym oddziale INSS europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli zamierzają podróżować ze współmałżonkiem lub dziećmi, to EKUZ jest wyrabiany dla każdej osoby oddzielnie.

WAŻNE ADRESY

Dodatkowe informacje o dostępie do świadczeń zdrowotnych

Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

Subdirección General de Relaciones Internacionales

Padre Damian 4

Madrid 16