W czerwcu 2008 roku czytelnikowi przyznano rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Wysokość przyznanego świadczenia ustalono na poziomie 615,25 zł oraz podwyższono do kwoty najniższej wypadkowej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli do 763,55 zł. Niedawno przysłano mu decyzję waloryzacyjną, z której wynika, że od 1 marca 2009 r. wysokość renty wynosi 810,12 zł.

- Z przeprowadzonych przeze mnie wyliczeń wynika, że wysokość tego świadczenia powinna wynosić 810,13 zł. Czy ZUS pomylił się przy podwyższaniu wysokości renty - pyta Adam O. z Rzeszowa.

Nie. Nie ma pomyłki.

Kwoty najniższych rent z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy i rent rodzinnych, przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz na podstawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, stanowią 120 proc. kwoty najniższych świadczeń przysługujących na podstawie ustawy emerytalnej. Z tego względu najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową od 1 marca 2009 r. wynosi 810,12 zł. (120 proc. zwaloryzowanej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z tzw. ogólnego stanu zdrowia, to jest kwoty 675,10 zł.). Gdyby najniższe renty wypadkowe podlegały podwyższeniu bezpośrednio wskaźnikiem waloryzacji 106,1 proc., to najniższa renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniosłaby, tak jak wynika z pana obliczeń - 810,13 zł (763,55 zł x 106,1 proc.).

Jednak w pana przypadku ZUS zwaloryzował najpierw faktycznie wyliczoną wysokość renty (615,25 zł.) mnożąc tę kwotę przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 106,1 proc. Tak ustalona wysokość renty (652,78 zł.) okazała się niższa od obowiązującej od 1 marca 2009 r. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową, czyli od kwoty 810,12 zł. Dlatego renta została podwyższona do tej minimalnej kwoty.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 20 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).