Dzisiaj odbędzie się posiedzenie zespołu ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji, na którym po raz pierwszy rozpocznie się dyskusja o reformie systemu ubezpieczeń społecznych rolników. W pracach będą uczestniczyć nie tylko partnerzy społeczni, ale także przedstawiciele resortu rolnictwa, pracy i finansów. Artur Ławniczak, wiceminisetr rolnictwa i rozwoju wsi, podkreśla, że w czasie prac zespołu zostaną przedstawione rzetelne informacje dotyczące sytuacji finansowej gospodarstw rolnych.

- Chcemy stworzyć system motywowania rolników do rozwoju działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy - dodaje Artur Ławniczak.

Według Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich, rolnicy nie powinni płacić podatku rolnego.

- W jego miejsce powinien obowiązywać PIT - mówi Andrzej Malinowski.

Zdaniem prof. Jana Klimka, przewodniczącego tego zespołu KT, partnerzy społeczni razem z przedstawicielami rolników powinni przygotować nowe zasady ich ubezpieczenia. Konieczne jest bowiem ograniczenie dotacji budżetu do KRUS. Związki zawodowe bardzo sceptycznie podchodzą do nowego dla KT tematu prac.

- Komisja może rozpocząć prace nad reformą KRUS, ale rząd musi uczciwie wpisać do projektu ustawy wszystkie rozwiązania wynegocjowane przez partnerów - mówi Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ Solidarność.

Natomiast Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, zawraca uwagę, że rząd najpierw powinien przygotować projekt reformy KRUS, a dopiero później angażować partnerów.