Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie realizuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy. Dzięki unijnemu dofinansowaniu, każdy lekarz specjalizujący się w jednej z tych dziedzin medycyny może otrzymać zwrot poniesionych przez siebie kosztów. Szkolenie specjalizacyjne jest bezpłatne. Jednak osoby, które mieszkają poza ośrodkami akademickimi, same ponoszą wydatki na dojazd czy zakwaterowanie.

- Lekarz musi przedstawić rachunki dokumentujące koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia - mówi Julia Bartyzel z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

CMKP refunduje lekarzom do 300 zł za dzień szkolenia. W ramach projektu mogą oni uczestniczyć we wszystkich kursach, wynikających z programu specjalizacji, pod warunkiem że wcześniej nie odbyli już takiego szkolenia.

Dofinansowanie ma zachęcić lekarzy do podejmowania nauki w specjalnościach deficytowych. Obecnie specjalizację z onkologii, kardiologii i medycyny pracy robi ok. 2 tys. osób, a miejsc specjalizacyjnych jest 2491. Problem w tym, że o możliwości dofinansowania z UE nie wiedzą lekarze, którzy nie wybrali jeszcze specjalizacji.

- Dla mnie jest to zupełna nowość. Nie zostało to zupełnie nagłośnione w środowisku - mówi Paweł Jezierski z Komisji Młodych Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

Do projektu zostały włączone wszystkie uczelnie i instytuty naukowe uprawnione do szkolenia lekarzy w tych dziedzinach medycyny. CMKP finansuje im koszty wynajęcia sali i wynagrodzeń wykładowców. Na realizację projektu do 2015 roku CMKP przeznaczy 139 mln zł. Centrum założyło, że w tym czasie w kursach specjalizacyjnych weźmie udział 5870 lekarzy.

W ramach projektu są też oferowane bezpłatne kursy doskonalące dla kierowników specjalizacji. Dostępne na rynku szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego są płatne. Kierownicy specjalizacji również mają refundowane koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu.