Zawód opiekunki do żłobka cieszy się coraz większą popularnością.

Osoba, która chciałaby pracować jako opiekunka najmłodszych dzieci, musi mieć odpowiednie wykształcenie. Naukę na kierunku opiekunka dziecięca prowadzi wiele szkół medycznych.

- Zajęcia trwają dwa lata i kończą się egzaminem oraz uzyskaniem dyplomu. Słuchaczki odbywają też obowiązkowe praktyki w żłobkach - mówi Krystyna Grabiec, dyrektor Szkoły Policealnej nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego.

Ale pracować w żłobku można także po ukończeniu kierunku opiekuna medycznego. W tym przypadku nauka trwa dwa semestry i daje przygotowanie do pracy również w domach pomocy społecznej. Większość właścicieli żłobków preferuje jednak kandydatów do pracy z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

- Na zatrudnienie mogą liczyć też pielęgniarki po szkołach pielęgniarskich z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi - dodaje Weronika Traczewska z Klubu Krasnolutkowo z Warszawy.

Osoba, która chce pracować w żłobku musi też mieć ważną pracowniczą książeczkę zdrowia sanepidu. Oznacza to wykonanie wielu badań sanitarno-epidemiologicznych. Ich koszt to 65 zł. Niektóre żłobki wysyłają swoje opiekunki także na kursy pierwszej pomocy pediatrycznej.

W pracy opiekunki ważna jest cierpliwość i podzielność uwagi. Średnie zarobki opiekunek w żłobkach wynoszą 1,4-1,8 tys. zł.