We Włoszech obowiązuje powszechny system ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że każda osoba musi co miesiąc odprowadzać od swoich dochodów 5-procentową składkę. Dotyczy to również obywateli polskich, którzy na terenie Włoch prowadzą własną działalność gospodarczą lub są pracownikami i podlegają tamtejszemu systemowi ubezpieczeń zdrowotnych.

Konieczna rejestracja

Aby skorzystać ze świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia (Servizio Sanitario Nazionale - SSN), należy zarejestrować się w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej (Azienda Unita Sanitaria Locale - AUSL). Tam też można uzyskać wykaz placówek ochrony zdrowia, które wykonują świadczenia medyczne finansowane z publicznych środków.

Osobie zarejestrowanej w AUSL jest nadawany tzw. narodowy numer zdrowotny. Dzięki temu może ona wybrać lekarza ogólnego. To gwarantuje dostęp do świadczeń medycznych, które są w większości bezpłatne. Pacjent nie zapłaci na przykład za podstawowe badania diagnostyczne, opiekę pielęgniarską czy leczenie sanatoryjne. We Włoszech obowiązują natomiast opłaty za wizytę u lekarza (do 36 euro za poradę) i leczenie stomatologiczne.

Lekarz decydujący o konieczności hospitalizacji pacjenta wydaje zaświadczenie (proposta di ricovero), które na ogół uprawnia do leczenia po obniżonej cenie w niektórych szpitalach. Zaświadczenie to należy zanieść do lokalnego urzędu ds. opieki zdrowotnej w celu zatwierdzenia. Tam też pacjent uzyska informację o szpitalach działających w ramach publicznego systemu służby zdrowia. W przypadku leczenia szpitalnego pacjent musi liczyć, że zapłaci na przykład za świadczenia o podwyższonym standardzie. Zniżki lub całkowite zwolnienie z opłat przysługują m.in. niepełnosprawnym, dzieciom do szóstego roku życia, niewidomym i głuchoniemym, przewlekle chorym oraz kobietom w ciąży.

Opłata za leki

We Włoszech za niektóre leki na receptę trzeba zapłacić wyłącznie niewielka opłatę ryczałtową w wysokości do 3,10 euro. Osobą uprawnioną do wystawiania recept objętych refundację są jedynie lekarze praktykujący w ramach publicznej służby zdrowia. Oznacza to, że recepty na leki refundowane nie mogą wystawiać prywatni lekarze. Jeżeli na rachunku z apteki znajduje się słowo ticket, to oznacza to, że produkt nie podlega refundacji i należy zapłacić pełną cenę leku.

Ważne!

Gdy Polak podlega włoskiemu systemowi ubezpieczenia zdrowotnego i planuje pobyt w Polsce powinien przed wyjazdem wyrobić w AUSL europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu będzie miał zapewniony bezpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych w polskich placówkach ochrony zdrowia

WAŻNE ADRESY

Włoski odpowiednik polskiego Ministerstwa Zdrowia:

Minister Della Salute

DG RUERI Ufficio II

Piazzale dell'Industria 20

00144 Roma