Nowe prawo Pieniądze na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego mogą zostać przyznane tylko na bieżące koszty jego funkcjonowania.

Wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz.U. nr 205, poz. 1489). Ministerstwo wyodrębniło cztery cele przeznaczenia środków finansowych dla uczelni i jednostek naukowych: podstawową działalność statutową jednostki naukowej, badania własne uczelni, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, badania wspólne sieci naukowej. Dotacje są przyznawane na cały rok decyzją ministra, a pieniądze trafią do uprawnionych w ratach.

Resort przesądził, że dotacja na specjalne urządzenie badawcze może być przyznana na czas określony. Nowy przepis określa precyzyjnie, że pieniądze mogą zostać wydane jedynie na bieżące koszty utrzymania urządzenia w gotowości do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo świadczenia usług związanych z prowadzenia tych badań lub prac.

Wydatki z dotacji nie mogą obejmować kosztów zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, a także kosztów amortyzacji i kosztów prac prowadzonych z wykorzystaniem tego urządzenia. Rozporządzenie określa też tryb, w jakim jednostki naukowe mogą ubiegać się o dotacje.

Norbert Banasiak

norbert.banasiak@infor.pl