statystyki

Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp obowiązuje wszystkich pracowników zakładu

autor: Edmund Guzowski17.03.2009, 12:15; Aktualizacja: 17.03.2009, 12:19

Osoba, którą pracodawca zamierza zatrudnić na stanowisku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, powinna również odbyć wstępne szkolenie bhp.

Reklama


Reklama


Podanie do publicznej wiadomości informacji o naborze na określone stanowisko pracy ma na celu dokonanie wyboru spośród kandydatów osoby o najlepszym przygotowaniu do wykonywania danej pracy. Jest sprawą oczywistą, że osoba ta powinna posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania własnych zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i co należy podkreślić, na nowym dla niej stanowisku pracy w nowym zakładzie pracy.

Procedurę przeprowadzania szkolenia wstępnego bhp (zasady, cele, zakresy tematyczne, osoby uprawnione do ich przeprowadzania) określa rozporządzenie mnistra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Obowiązek uczestniczenia w takim szkoleniu dotyczy wszystkich podejmujących pracę. Nieliczne zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w szkoleniu dotyczą wyłącznie szkoleń okresowych (par. 15 ust. 5 rozporządzenia).

W ramach instruktażu ogólnego bhp nowy pracownik służby bhp powinien być zapoznany w szczególności z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy ze względu na specyfikę jego działalności. Ma to na celu uzupełnienie jego dotychczasowej wiedzy ogólnej w tym zakresie.

Szczególne znaczenie ma również przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego bhp takiego pracownika ze względu na szeroki zakres jego przyszłych obowiązków. Zakres działania służby bhp (dotyczy to także pracowników, którym pracodawca powierza wykonywanie zadań służby bhp oraz specjalistów spoza zakładu pracy) określa par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Nawet pobieżne zapoznanie się z przyszłymi obowiązkami pracowników służby bhp pozwala zrozumieć, jak ważne i trudne zadanie ma osoba przeprowadzająca szkolenie stanowiskowe bhp przyszłego pracownika służby bhp. Aby należycie pełnić funkcję kontrolną i doradczą wobec pracodawcy, musi poznać całokształt warunków pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w tym zakładzie. Na tej podstawie będzie mogła dokonać oceny stopnia zgodności tych warunków z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i móc ewentualnie przedstawić pracodawcy wnioski zmierzające do pełnego dostosowania tych warunków do przepisów prawa.

Każdy przypadek stwierdzenia nieprawidłowości przez organy kontroli zewnętrznej stanowi negatywne świadectwo działania tych służb. W wielu przypadkach jest to skutkiem niedostatecznej wiedzy pracowników służby bhp na temat obowiązujących przepisów prawa lub warunków pracy na konkretnych stanowiskach pracy.

Dlatego też zgodnie z par. 10, ust. 2 oraz par. 11 ust. 5 rozporządzenia szkolenie to przeprowadza osobiście pracodawca. Jest to jego obowiązek niezależnie od przyjętej procedury przyjmowania do pracy nowego pracownika.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP
Tagi:ZOZ, bhp

Polecane

 • XY(2009-04-13 07:28) Odpowiedz 00

  Panie Pawle!
  Może powinien Pan pisać teksty do kabaretu? Poważnych spraw raczej Pan nie rozumie.

 • Prawnik II(2009-05-01 20:05) Odpowiedz 00

  Może zrozumieją pracodawcy, którzy powierzają wykonywanie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy ramach umowy cywilnoprawnej, że specjaliści ci powinny być zapoznani z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy z zasadami organizacji pracy w tym zakładzie oraz zasadami ochrony przeciwpożarowej.

 • Uczony!(2010-01-06 19:08) Odpowiedz 00

  Panie Niedouczony!
  A jednak PIP nie prowadzi takich ewidencji. Po co mieliby zaprzątac sobie głowy nowym kłopotem? I tak muszą dużo czasu poświęcać na to, by nie widzieć przekrętów w tych sprawach.

 • Niedouczony(2009-10-20 15:03) Odpowiedz 00

  Nie wyobrażam sobie, by PIP nie prowadziło ewidencji specjalistów ds. bhp.

 • Prawnik IV(2009-09-06 20:09) Odpowiedz 00

  Uważam, że PIP powinna posiadać ewidencję specjalistów ds bhp podobie jak WOMP posiadają ewidencję lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych.
  Ponadto również ewidencję placówek prowadzących szkolenia okresowe bhp.

 • Gość(2009-08-18 22:14) Odpowiedz 00

  A może "behapowiec" czyli specjalista spoza zakładu pracy, przychodząc do danego zakładu już wszystko wie? Przecież on jest angażowany tylko po to, by papierki się zgadzały, no wiecie, w razie kontroli. To po co mu szkolenie wstępne robić?

 • XY(2009-04-04 15:04) Odpowiedz 00

  Panie Pesymisto!
  Ma Pan rację. Tak funkcjonuje PIP.

 • Prawnik III(2009-05-01 20:14) Odpowiedz 00

  Nowy specjalista spoza zakładu pracy powinien być zapoznany z dotychczasową realizacją zadań służby BHP okreslonych z rozporządzeniu Rady Ministrów przez osobę, która dotychczas wykonywała te zadania

 • Paweł(2009-03-27 09:36) Odpowiedz 00

  wg autora zgodnie z § 10. pkt.2 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy sam pracodawca siebie przeszkoli. Ten pan nie dokładnie przeczytał rozporządzenie.

 • P.K.(2009-04-21 09:30) Odpowiedz 00

  Niech XY zapozna się z przepisami w sprawie szkoleń:
  § 10. 1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
  2. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Można zgodnie z powyższym przyjąć,że pracodawcę wykonującego zadania służby BHP szkolił będzie wyznaczony przez tego pracodawce pracownik posiadający zasób wiedzy. Istna paranoja.
  Pan Paweł ma tu rację.

 • Pracodawca(2009-03-27 09:28) Odpowiedz 00

  Kto zatem szkoli pracownika służby bhp, który jest zarazem pracodawcą. Ma szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących obowiązki służby bhp.

 • pesymista(2009-03-26 21:11) Odpowiedz 00

  Nie znam przypadku, by kontrolowano, czy zatrudniany behapowiec został wstępnie przeszkolony przez tego, kto go zatrudnia.

 • Prawnik(2009-04-24 07:41) Odpowiedz 00

  Śmieszne i żałosne są próby ośmieszania autorów popularyzujących treści obowiązujących przepisów prawa.

 • XY(2009-04-23 21:41) Odpowiedz 00

  Panie P.K. Skąd Pan wie, że poprzedni pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy? Skąd Pan wie, że właściciel firmy nie będąc jeszcze pracodawcą, ukończył szkolenie okresowe bhp przeznaczone dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp?
  Mam nadzieję,że wpływ na zmiany przepisów prawa nie będą miały osoby, które podczas czytania przepisów poddają się własnym wyobrażeniom i marzeniom.

 • P.K.(2009-04-23 16:01) Odpowiedz 00

  Panie XY przepis jest do zmiany. Poprzedni pracodawca powierzył w tej i każdej innej zatrudniającej do 100 pracowników wykonywanie obowiązków bhp specjaliście z zewnątrz, a konkretnie firmie X. I firma wykonywała wszystkie obowiązki łącznie ze instruktażem ogólnym w ramach szkolenia wstępnego.
  Pracodawca jest zarazem właścicielem i dobrze zna swoją firmę teraz ma podać się szkoleniu specjaliście z zewnątrz. To naprawdę trudno zrozumieć i można porównać do stwierdzenia jak jajko może być mądrzejsze od kury . Dobrze,że rozumie to autor tego artykułu i XY.

 • XY(2009-04-22 21:20) Odpowiedz 00

  Panie P.K. Jeżeli przyszły pacodawca (mówimy o szkoleniu wstępnym) posiada uprawnienia do wykonywania zadań służby BHP, to będzie mógł wykonywać zadania tej służby po zatrudnieniu go w danym zakładzie. Nie posiada on wiedzy uprzedniej o warunkach pracy na przyszłym stanowisku pracy. Poprzedni pracodawca w tym zakładzie prawdobodobnie powierzył jakiemuś pracownikowi wykonywanie zadań służby bhp lub wyznaczył jakiegoś pracownika do przeprowadzenia wstępnego szkolenia stanowiskowegio. Czy to tak trudno zrozumieć? Potrzebny jest kwik wokół poprawnie sporządzonej opinii prawnej? Jest w niej mowa o szkoleniu wstępnym przed dopuszczeniem nowego pracodawcy do pracy na tym stanowisku.

 • kasia(2011-11-16 14:02) Odpowiedz 00

  Czy pracownik powiniem przejść szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy drugi raz jeżeli awansowa -zmienił swoje stanowisko pracy ???.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane