Z najnowszego badania przeprowadzonego na zamówienie firmy Sodexho Pass Polska w ponad 900 firmach w całej Polsce wynika, że mimo niekorzystnych prognoz dotyczących wzrostu bezrobocia i spadku PKB, większość firm nie zamierza oszczędzać na programach socjalnych dla swoich pracowników.

Optymistyczne prognozy

Prawie 1/3 badanych przedsiębiorstw zamierza przeznaczyć na świadczenia pozapłacowe nawet więcej pieniędzy, niż wydały w roku 2008. Średni deklarowany wzrost wydatków pozapłacowych w obecnym roku wyniesie ok. 2 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

O 4 proc. zwiększą się benefity w firmach z kapitałem zagranicznym, oraz w sektorze firm zatrudniających od 10 do 19 osób, a o 3 proc. w instytucjach publicznych, oraz dużych firmach zatrudniających powyżej 250 osób. Tylko 3 proc. respondentów zadeklarowało, że obetnie swoje fundusze socjalne.

- Badanie przeprowadzaliśmy na przełomie listopada i grudnia 2008 r., kiedy to wiele firm nie wiedziało, jak będą wyglądać ich budżety socjalne na ten rok - informuje Michał Kuś, analityk z firmy ARC Rynek i Opinia współtwórca raportu. Mimo to zdecydowana większość przedsiębiorstw zadeklarowała, że chciałby utrzymać wydatki na benefity na poziomie roku 2008. Nie zaskakuje przy tym też fakt, że deklaracja ta najczęściej padała w stosunku do wydatków ponoszonych przez firmy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), a nie z budżetu pochodzącego z bieżących dochodów firmy. W tym drugim przypadku firmy mówią już o niewielkich redukcjach.

Jakie benefity

Zdaniem analityka z ARC Rynek i Opinia utrzymywanie ZFŚS jest bardzo popularną formą w firmach, bez względu na pochodzenie kapitałowe i własnościowe tych przedsiębiorstw.

- Mimo kryzysu rynek benefitów finansowanych z ZFŚS będzie stabilny. Firmy w dalszym ciągu będą dofinansowywały wypoczynek swoich pracowników, wypłacały im zapomogi i pożyczki, czy dopłacały do imprez kulturalno-rekreacyjnych - uważa Michał Kuś.

Szefowa kadr Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) Katarzyna Jabłońska, przyznaje, że zarówno budżet z ZFŚS, jak i innych źródeł nie będzie w 2009 roku pomniejszony.

- Wszyscy pracownicy Giełdy, którzy zadeklarują chęć skorzystania z naszych benefitów finansowanych z bieżącej działalności firmy, będą mogli nadal z nich korzystać, pod warunkiem że wezmą na siebie obciążenie związane z podatkami i składkami do ZUS, jakim podlegają te świadczenia - informuje Katarzyna Jabłońska.

Na co mogą liczyć pracownicy GPW? Firma wykupuje im m.in. bożonarodzeniowe talony, kupony kulturalno-rekreacyjne (dwa razy do roku ważne przez rok o wartości 300 zł na osobę), kupony żywnościowe (finansowane ze środków bieżących firmy) oraz dofinansowuje wypoczynek.