Umowa, umożliwiająca opłacanie składek pracowników delegowanych do USA tylko w jednym państwie weszła w życie 1 marca. "Skorzystają z niej zwykli ludzie w ich zwyczajnym życiu" - powiedział ambasador Ashe na konferencji prasowej.

Pozwoli także na sumowanie okresów składkowych przepracowanych w obu państwach, co będzie bardzo korzystne dla osób, które pracowały w obydwu państwach, ale zbyt krótko, by przyznano im świadczenia w którymś z nich. Dzięki umowie osoby mieszkające w Polsce będą mogły otrzymywać świadczenia po swoich amerykańskich współmałżonkach, co dotychczas nie było możliwe. Skorzystają na tym przede wszystkim osoby owdowiałe i sieroty.

Zadowolenie z wejścia w życie umowy wyraziła także Elżbieta Rożek z Ministerstwa Pracy. Na konferencji obecnych było także kilka osób, które skorzystają z nowego systemu.

Negocjacje w sprawie umowy trwały prawie trzy lata, głównie ze względu na różnice w ustawodawstwie polskim i amerykańskim. Ministerstwo pracy i polityki społecznej zapowiada, że po wejściu w życie przepisów umowy resort zorganizuje akcję informacyjną, aby wszyscy zainteresowani wiedzieli, w jaki sposób skorzystać z przysługujących im praw.

Umowa budziła protesty Światowego Kongresu Polaków. Dyrektor ds. emerytur Światowego Kongresu Polaków Edward Cyran podkreślał, że umowa nie zlikwidowała podwójnego opodatkowania. "Jeżeli Polacy ze Stanów przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni muszą wypełniać PIT- y i wskazywać całoroczne dochody, także amerykańskie już opodatkowane" - mówił kilka miesięcy temu Cyran.

Natomiast, jak mówił, "zgodnie z amerykańskimi przepisami Polacy, którzy wypracowali emeryturę w Polsce, mają potrącaną kwotę do 50 proc. z emerytury amerykańskiej".

W kwietniu ubiegłego roku została też podpisana podobna umowa o zabezpieczeniu społecznym z Kanadą; weszła w życie we wrześniu 2008.