W marcu powinny się zakończyć prace nad poselskim projektem ustawy o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Osoby, które będą chciały skorzystać z takiego świadczenia, otrzymają 80 proc. emerytury ustalonej według nowych kapitałowych zasad - mówi poseł Teresa Piotrowska (PO), przewodnicząca podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Posłowie odrzucili popieraną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego poprawkę, która zwiększyłaby wysokość takiego świadczenia o 20 pkt proc. Natomiast zgodzili się, żeby na świadczenie mógł przejść każdy nauczyciel, który przepracował co najmniej 20 lat w zawodzie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.

- Do 2014 roku będą mogli przechodzić na świadczenia kompensacyjne 55-letni nauczyciele. To pozwoli najstarszym rocznikom nauczycielskim, którym do uzyskania wcześniejszej emerytury zabrakło rok czy cztery lata, uzyskanie szybkiego prawa do świadczenia kompensacyjnego - mówi poseł Krystyna Łybacka (Lewica) z sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Wiele wskazuje także na to, że prawo do nowych świadczeń będzie można uzyskiwać o cztery lata dłużej niż pierwotnie planowano (czyli nie do 2028 roku).

- Rozwiązania przyjęte w ustawie mają charakter przejściowy, a uprawnienia nauczycieli będą mieć charakter wygasający - dodaje Teresa Piotrowska.

Jednak ze względu na charakter pracy nauczyciela w szkole, możliwe jest przesunięcie terminu wygaszenia świadczeń kompensacyjnych na 2032 rok. Umożliwi to skorzystanie z prawa do świadczeń kompensacyjnych w szczególności mężczyznom urodzonym pomiędzy rokiem 1964 a 1969.

- Nauczyciele oczekują, że nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Takie deklaracje złożyły kluby koalicyjne w czasie ubiegłorocznych negocjacji. W przypadku wejścia ustawy w późniejszym terminie, powstanie luka prawna bardzo niekorzystna dla nauczycieli - mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Wyjaśnienia jednak wymaga, czy korzystający z nowych świadczeń zachowają prawo do otrzymania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach, jakie przysługują nauczycielom emerytom i rencistom kończącym aktywność zawodową na podstawie Karty Nauczyciela. ZNP domaga się także, aby ta grupa nauczycieli mogła także otrzymywać odprawy emerytalne jak nauczyciele przechodzący na wcześniejsze emerytury.

- Nauczyciele, wybierając świadczenia kompensacyjne, stracą jednak prawo do rekompensaty za utratę możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Każdy uprawiony będzie musiał policzyć, co mu się bardziej opłaci - dodaje Sławomir Broniarz.