Tak

Od daty złożenia wniosku zależy jaka kwota bazowa zostanie zastosowana przy obliczaniu świadczenia, a parametr ten ma istotny wpływ na wysokość emerytury.

Dylemat, kiedy złożyć wniosek o emeryturę dotyczy osób występujących o to świadczenie na początku roku kalendarzowego, bowiem kwota bazowa zmienia się tylko raz w roku, zawsze od 1 marca danego roku kalendarzowego.

Jeśli osoba spełniająca wszystkie warunki do przyznania emerytury złoży wniosek przed 1 marca 2008 r., wysokość świadczenia będzie miała obliczoną przy zastosowaniu kwoty bazowej obowiązującej do końca lutego 2008 r. (2059,92 zł). Natomiast gdy wniosek zostanie złożony w marcu lub w okresie późniejszym, wówczas emerytura będzie obliczona przy zastosowaniu kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2008 r. Zaznaczyć należy, że kwota bazowa obowiązująca od 1 marca 2008 r. nie musi być wyższa od kwoty bazowej obowiązującej do 29 lutego 2008r.

MARCIN WOLSKI

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 19a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).