Nie

Jeżeli oddział ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku przed 1 stycznia (a tak było w przedstawionej sytuacji z uwagi, że na dzień 30 listopada 2006 r. zgłaszał pan do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych), kontynuuje tę wypłatę w nowym roku kalendarzowym. Jest on do tego zobowiązany nawet jeżeli od 1 stycznia to na panu jako płatniku ciąży obowiązek wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 61 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).