Ogólna zasada dotycząca obywateli UE stanowi, że jeśli pracują legalnie w jednym z krajów UE, są uprawnieni do świadczeń lub zasiłków rodzinnych na członków ich rodziny, nawet gdy mieszkają oni w innym kraju. Muszą jednak spełnić kryteria do przyznania tych świadczeń, które obowiązują w danym kraju. W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne w Wielkiej Brytanii, osoba tam przebywająca powinna złożyć do instytucji angielskiej wniosek. Ta wystawi i prześle do Polski formularze z serii E-400, aby potwierdzić uprawnienia rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie w Polsce. Po ich uzupełnieniu przez polską instytucję i potwierdzeniu uprawnień formularze zostaną odesłane z powrotem do Wielkiej Brytanii, która na ich podstawie ustali prawo do świadczeń.

Dla kogo zasiłek

Brytyjski zasiłek rodzinny nazywa się child benefit. To wypłacane co miesiąc, wolne od podatku, świadczenie dla wszystkich osób, które wychowują dzieci. Niekoniecznie osoba je otrzymująca musi być rodzicem wychowywanego dziecka. Trzeba, jak określają to brytyjskie przepisy, być za nie odpowiedzialnym. Aby otrzymać zasiłek, dziecko nie musi mieszkać z osobą, która go otrzymuje. To szczególnie ważne dla Polaków, którzy przebywają na Wyspach bez rodziny, a ich małżonkowie pozostali w Polsce i tutaj wychowują dzieci. Gdy dziecko mieszka z inną osobą, świadczenie zostanie wypłacone, tylko jeśli:

• osoba otrzymująca zasiłek płaci na jego utrzymanie,

• kwota, jaką łoży na utrzymanie dziecka, jest tygodniowo co najmniej taka jak wysokość zasiłku,

• osoba, z którą mieszka dziecko, nie otrzymuje na nie takiego świadczenia.

Więcej informacji na ten temat: www.hmrc.gov.uk/ /guardians-allowance/ga-key.htm.

Na jakie dzieci

W Wielkiej Brytanii zasiłek rodzinny jest wypłacany na wszystkie dzieci, które nie ukończą 16 lat, i dla wybranych dzieci w wieku 16-19 lat. Te ostatnie otrzymują to świadczenia, jeśli kontynuują naukę. Więcej o tym, uczęszczanie do jakiej szkoły daje prawo do zasiłku, pod adresem www.hmrc.gov.uk/childbenefit/child-16.htm.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek

Wniosek o zasiłek rodzinny powinien być złożony przez osobę, która podejmuje pracę w Wielkiej Brytanii, jak najszybciej. Przepisy brytyjskie stanowią, że zasiłek może zostać wypłacony jedynie za trzy miesiące wstecz od daty złożenia wniosku. Jeśli więc ktoś zaczął pracować na Wyspach w maju tego roku, a podanie złoży w listopadzie, nie otrzyma już świadczenia za maj, czerwiec i lipiec.

Aby złożyć wniosek trzeba:

• wypełnić formularz CH2 (www.hmrc.gov.uk/childbenefit/claim-info.htm),

• do formularza trzeba dołączyć oryginał aktu urodzenia dziecka; może być po polsku i nie trzeba go tłumaczyć (po rozpatrzeniu sprawy akt zostanie odesłany),

• trzeba też we wniosku wpisać numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number),

• najlepiej przygotować też numer konta bankowego.

Wypełniony wniosek trzeba wysłać do biura Child Benefit Office (www.hmrc.gov.uk). Nie trzeba wysyłać oryginału aktu urodzenia, jeśli dziecku był już wypłacany wcześniej zasiłek rodzinny. Wniosek można też złożyć za pośrednictwem internetu.

Kiedy pomoc

Zasiłek jest wypłacany najczęściej na konto (może też być przesłany pocztą). Jest wypłacany co cztery tygodnie, ale może też być wypłacany co tydzień na przykład samotnym rodzicom lub gdy jeden z rodziców (opiekunów) otrzymuje tzw. Income Support or Income-based Jobseeker's Allowance. Więcej na ten temat www.hmrc.gov.uk/childbenefit/cb-pyt.htm.

Na decyzję o przyznaniu zasiłku powinno się czekać maksymalnie cztery tygodnie. Decyzję otrzymuje się listem z informacją, czy i w jakiej wysokości będzie wypłacony. Jeśli zasiłek nie zostanie przyznany, osoba ubiegająca się ma prawo w ciągu miesiąca odwołać się od decyzji urzędu. Składa się je na formularzu CH24A (www.hmrc.gov.uk/ /pdfs/ch24a.pdf).

ILE WYNOSI ZASIŁEK

Na lata podatkowe 2007 i 2008 wysokość zasiłku rodzinnego w Wielkiej Brytanii wynosi:

• 18,10 funta tygodniowo na najstarsze dziecko (ponad 93 zł tygodniowo, tj. około 400 zł miesięcznie),

• 12,10 funta tygodniowo na młodsze dzieci (ponad 62 zł tygodniowo, tj. około 320 zł miesięcznie).

Dla porównania wysokość zasiłku rodzinnego w Polsce (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 504 zł lub 583 zł na osobę w rodzinie) wynosi miesięcznie:

• 48 zł na dziecko w wieku do 5 roku życia,

• 64 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,

• 68 zł na dziecko w wieku 19-24 lata.