Nowe prawo - Osoby, które chcą zostać sprzedawcami, na przyszłorocznym egzaminie zawodowym nie będą musiały znać zasad sprzedaży hurtowej.

Od dziś obowiązują nowe standardy egzaminacyjne dla czterech zawodów: sprzedawcy, drukarza i asystenta osoby niepełnosprawnej, a także dla technika eksploatacji portów i terminali. Zdaniem autorów rozporządzenia, są one dostosowane do oczekiwań pracodawców.

Lesław Zabłocki, kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dodaje, że te zmiany nie są duże. Jego zdaniem są korzystne przede wszystkim dla uczniów. Na czerwcowym egzaminie zawodowym przyszli sprzedawcy nie będą musieli wykazać się umiejętnością sprzedaży towarów w ilościach hurtowych. Sprzedawca bowiem nie musi być specjalistą od handlu hurtowego. Wystarczy, że będzie potrafił obsłużyć kasę fiskalną i wystawić fakturę.

Ponadto, tak jak dotychczas, będą musieli m.in. umieć eksponować towary z różnych branż, np. spożywczej, tekstylnej, a także, w zależności od rodzaju opakowania, interpretować oznaczenia na opakowaniach.

Natomiast asystenci osób niepełnosprawnych będą musieli m.in. wykazać się znajomością przepisów dotyczących niepełnosprawnych, a także znać możliwości uzyskiwania dla nich różnego rodzaju pomocy.

Centralna Komisja Egzaminacyjna już opracowała informatory dla uczniów szkół zawodowych, zawierające m.in. przykładowe pytania i zadania, dostosowane do nowych standardów.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infora.pl

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. nr 207, poz. 1497).