statystyki

Jakie uprawnienia emerytalne przysługują nauczycielom

autor: Mariusz Wolski12.01.2009, 03:00

Szczególne uprawnienia emerytalne dotyczą nauczycieli, którzy mogą udowodnić 20-letni staż pracy w tym zawodzie. Jeśli okres pracy nauczycielskiej jest krótszy, ale wynosi co najmniej 15 lat, mogą starać się o emeryturę za pracę w szczególnym charakterze.

Reklama


Reklama


Prawo do emerytury, na podstawie Karty Nauczyciela, przysługuje niezależnie od wieku nauczyciela, ale po udowodnieniu określonego okresu zatrudnienia i rozwiązaniu stosunku pracy. Emeryturę mogą otrzymać nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym dwadzieścia lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Natomiast nauczycielom szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich przysługuje emerytura po udowodnieniu dwudziestopięcioletniego okresu zatrudnienia, w tym dwudziestu lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym.

Rozwiązanie stosunku pracy

Emerytura bez względu na wiek przysługuje po rozwiązaniu na wniosek nauczyciela stosunku pracy albo w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach wymienionych w Karcie Nauczyciela, m.in.: w razie całkowitej albo częściowej likwidacji szkoły, w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

PRZYKŁAD: EMERYTURA PO ROZWIĄZANIU UMOWY

Jarosław W. urodził się 30 grudnia 1947 r. Aktualnie ma 30-letni okres zatrudnienia, w tym ponad 20-letni okres pracy nauczycielskiej. Ma zamiar przejść na emeryturę dopiero po zakończeniu roku szkolnego 2008/2009, a więc od 1 września 2009 r. W przedstawionej sytuacji nie będzie przeszkód do przyznania emerytury bez względu na wiek od 1 września 2009 r. Jednak konieczne będzie rozwiązanie stosunku pracy na wniosek Jarosława W. albo w trybie wskazanym w art. 88 ust. 1a Karta Nauczyciela.

Nauczyciel zatrudniony równocześnie w kilku szkołach lub placówkach, w celu nabycia prawa do emerytury na podstawie Karty Nauczyciela, powinien rozwiązać stosunki pracy we wszystkich szkołach (placówkach). Jeśli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, nabędzie prawo do emerytury, jeżeli złoży wniosek o rozwiązanie tej umowy przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta.

Prawa urodzonych po 1948 roku

W stosunku do nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. uprawnienie do wcześniejszego przejścia na emeryturę bez względu na wiek jest ograniczone. Od tej grupy osób wymaga się spełnienia warunków dotyczących tzw. stażu ogólnego i szczególnego nie później niż do 31 grudnia 2008 r., a także dodatkowo nieprzystąpienia do OFE albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Podkreślić trzeba, że warunek rozwiązania stosunku pracy może być spełniony po 2008 roku. Po 2008 roku może być też złożony wniosek o emeryturę bez względu na wiek. Aby jednak otrzymać emeryturę obliczoną według dotychczasowych zasad, z wnioskiem tym należy wystąpić przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego (wynoszącego w przypadku kobiet 60, a w przypadku mężczyzn 65 lat).

Emerytura w wieku 55 albo 60 lat

Osoby, które wykonują pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 Karty Nauczyciela, ale nie spełniają warunków wymaganych do przyznania emerytury bez względu na wiek, mogą ubiegać się o emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Przysługuje ona po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz udokumentowaniu okresów składkowych i nieskładkowych w wymiarze 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej. Praca nauczycielska musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Przyznanie omawianej emerytury nie jest jednak uzależnione od tego, by ostatnim zatrudnieniem było zatrudnienie z tytułu wykonywania pracy nauczycielskiej.

PRZYKŁAD: NIEWAŻNE OSTATNIE ZATRUDNIENIE

Anna Z. prowadzi od kilku lat wraz z mężem działalność pozarolniczą. Podlega ubezpieczeniom jako osoba współpracująca. Anna Z. 31 grudnia 2008 r. ukończyła 55 lat. Ma 21 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 16 lat pracy nauczycielskiej. Jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Jeżeli Anna Z. złoży wraz z wnioskiem o emeryturę wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa, spełni wówczas wszystkie warunki do przyznania emerytury z tytułu pracy w szczególnym charakterze (na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej).

Prawo skorzystania z emerytury o pięć lat wcześniej, w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., uzależnione jest od spełnienia warunków dotyczących wieku i stażu pracy, w tym pracy nauczycielskiej do 31 grudnia 2008 r. Ponadto ubezpieczeni ci nie mogą być członkami OFE, a jeżeli są, muszą wraz z wnioskiem o emeryturę zgłosić wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Podkreślić trzeba, że wniosek o emeryturę, jeśli warunki zostały spełnione do końca 2008 roku, może być złożony obecnie albo w kolejnych latach, ale przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Jeśli zostanie złożony po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiet, a 65 w przypadku mężczyzn, emerytura zostanie obliczona według nowych zasad.

PRZYKŁAD: MOŻLIWY WNIOSEK W 2011 ROKU

Justyna Z. ma zamiar przejść na emeryturę za dwa lata. Ukończyła 56 lat i ma 24-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 17 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Justyna Z. spełniła do 31 grudnia 2008 r. warunki przyznania emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze dotyczące wieku emerytalnego, stażu ogólnego, w tym stażu nauczycielskiego. Ponadto nie jest członkiem OFE. Po złożeniu wniosku o emeryturę za dwa lata (Justyna Z. będzie miała wówczas 58 lat) ZUS przyzna ją na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej i obliczy według starych zasad.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • lalka(2009-01-27 14:25) Odpowiedz 00

  "pkw" wprowadza w błąd. Żaden nauczyciel nie dostanie emerytury bez rozwiązania stosunku pracy, nie ma znaczenia, czy 55 czy 60 lat.

 • stokrotka(2009-01-26 12:13) Odpowiedz 00

  No właśnie, nie ma w tej gazecie jasno i czarno na białym, czy nauczyciel może pobierać emeryturę nie rozwiązawszy stosunku pracy i jakie ew. musi spełniać wymagania. Brak wpisów na tym forum świadczy, że nie jest to jednoznaczne, czy ktoś był w ZUS-ie i pytał? czy jakiś nauczyciel dostał z ZUS informację, (ponoć tak miało być), że może skorzystać z ustawy o emeryturach kapitałowych?

 • ll(2009-01-15 11:23) Odpowiedz 00

  No to piękna dziś wieść - jak chcecie pracować i dostawać emeryturę to za karę nie dostaniecie odprawy emerytalnej. Jedna ręka daje, druga zabiera...

 • ma-ma(2009-01-23 22:14) Odpowiedz 00

  mam przyznana w 2007 roku emeryturę i zawieszoną. Pracuję.Odebrałam dziś decyzję z ZUS o przeliczeniu emerytury z dopiskiem, że ulega zawieszeniu, bo kontynuuję zatrudnienie i póki nie dostarczę świadectwa pracy emerytura nie bedzie wypłacana.. O co tu chodzi? czy ZUS sie pomylił, czy nauczycielowi (rocznik51) nie wolno odwiesić emerytury bez rozwiązania umowy?

 • Nauczycielka(2009-01-14 12:39) Odpowiedz 00

  Wróciłam z ZUS. Najpierw pani powiedziała, że skoro mam decyzję o przyznaniu emerytury z KN, to nie dotyczy mnie przepis z ustawy o emeryturach kapitałowych i nie otrzymam świadczenia bez rozwiązania umowy o pracę. Po konsultacjach "wyżej" okazało się, że ponieważ otrzymałam decyzję o przyznaniu emerytury po ukończeniu wieku emerytalnego (55 lat), to jednak ten przepis mnie dotyczy.
  Redaktorzy Gazety Prawnej! napiszcie to jasno! Tylko w jednej szkole w średniej wielkości mieście są 4 osoby podlegające tym regulacjom. Kłania się matematyka wielkich liczb!
  NAPISZCIE!
  A do Koleżanek i Kolegów słóweczko - ZUS jeszcze nikomu nie wysłał zawiadomienia o nowych przepisach.

 • ROZGORYCZONA(2009-01-13 15:14) Odpowiedz 00

  Czy liczą się tylko uprzywilejowane grupy zawodowe to jest skandal ,żeby osoby z 30-35 letnim stażem zostały bez emerytury Boże DAJ OPAMIĘTANIE TYM CO RZĄDZĄ

 • Dociekliwy(2009-01-13 06:58) Odpowiedz 00

  Cchiałbym się dowiedzić, czy prawo do wczesniejszej emerytury będzie przysługiwać również tym nauczycielem, których podstawową metodą dydaktyczną jest praca własna uczniów z podręcznikiem (kto z nas tego nie doświadczył w szkole)? Warunki pracy tych nauczycieli są przecież tak szczególnie uciążliwe, że część tej uciążliwości staraja się przerzucać na uczniów, którym z tego tytułu też będzie zapewne przysługiwać w przyszłości wcześniejsza emerytura, w myśl zasady jedna uciążliwość generuje drugą uciżaliwość. A tak na marginesie, czy zdobywanie wiedzy przez niektórych (i jej przekazywanie) nie jest już uciążliwością sama w sobie?

 • pkw(2009-01-12 22:33) Odpowiedz 00

  @Bel.Fer

  Ustawa nie precyzuje terminu. ZUS powinien zrobić to jeszcze w styczniu, by świadczeniobiorca mógł skorzystać z emerytury styczniowej (jeśli będzie chciał).
  Z drugiej strony - wcale nie trzeba czekać na pismo z ZUS, ale samemu można złożyć wniosek.

  @nn

  To raczej trudne, bo potrzebną do wyliczenia świadczenia dokumentację (Rp-6, Rp-7) z reguły podpisuje dyrektor...

 • nn(2009-01-12 16:47) Odpowiedz 00

  Czy jest możliwe przejście na emeryturę bez rozwiązywania stosunku pracy tak, by nie wiedział o tym dyrektor szkoły?

 • Bel.Fer(2009-01-12 16:17) Odpowiedz 00

  Czy ZUS ma sztywny termin, w którym ma poinformować pisemnie o prawie do emerytury bez wypowiedzenia stosunku pracy?

 • pkw(2009-01-12 12:00) Odpowiedz 00

  Drugi przypadek to oczywiście ukończenie powszechnego wieku emerytalnego (60/65).

 • pkw(2009-01-12 11:40) Odpowiedz 00

  Jeśli prawo do emerytury jest już prawomocnie przyznane (nieważne dla kogo, czy dla nauczyciela czy dla spawacza), osoba ta może złożyć wniosek o podjęcie wypłaty (także nauczyciel).

  Nauczyciel otrzymuje prawo do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy w jedynym przypadku (opisanym tu w artykule od akapitu: "Emerytura w wieku 55 albo 60 lat"), gdy do końca 2008 ukończył wiek 55/60 i ma odpowiedni staż pracy w szczególnym charakterze.

 • babcia2(2009-01-12 11:02) Odpowiedz 00

  No właśnie, to jest zasadnicze pytanie, które artykuł pomija. W ogóle fakt pobierania emerytury bez rozwiązania stosunku pracy jest wstydliwie traktowany. W GP zaledwie dwa artykuły a pytania na forach i odpowiedzi "pkw" nie do końca jednoznaczne.

 • LU(2009-01-12 07:20) Odpowiedz 00

  Czyli nauczyciele, którzy maja wiek 55/60, przyznane i zawieszone emerytury z tytułu dalszego zatrudnienia NIE MOGĄ wystąpić z wnioskiem do ZUS-u o ich wypłatę BEZ ROZWIĄZYWANIA stosunku pracy, ich ustawa o emeryturach kapitałowych nie dotyczy w ogóle?

 • Darek , nauczyciel da58@tlen.pl(2009-04-29 16:45) Odpowiedz 00

  Ukończyłem PST (PEDAGOGICZNE STUDIUM TECHNICZNE) w 1980 roku i w tym samym roku podjąłem prace w szkole .Pracuje jako nauczyciel do dziś (w trakcie ukończyłem studja magisterskie) , kiedy będe mógł odejść na wcześniejszą emeryturę .Poza tym choruje na chorobę MENIERA CO MI UTRUDNIA prace jako nauczyciel.

 • Aga56(2012-05-17 17:50) Odpowiedz 00

  Mam 56 lat 31 lat pracy w tym 28 lat w szkole , 3lata w bibliotece pedagogicznej .W szkole pracuje jako nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel polonista -jako bibliotekarz 31 lat jako polonista 16 czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę do końca 2012 roku

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane