Budżet zapłaci w 2008 roku za naukę jednego ucznia szkoły podstawowej czy gimnazjalnej o 174 zł więcej niż w tym roku. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Według Marka Olszewskiego z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, w przyszłym roku pieniądze będą dzielone podobnie jak w tym roku. Z 28,3 mld subwencji zostanie wyłączona rezerwa w wysokości 0,6 proc., mimo że planowano ją zmniejszyć do 0,3 proc. W tym roku w ramach rezerwy samorządy mogły się ubiegać m.in. o środki na doposażenie nowych obiektów szkolnych, o pieniądze na remonty w szkołach, czy o zwrot kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

W przyszłym roku jednak dane statystyczne brane pod uwagę przy podziale, m.in. liczba uczniów w szkołach miejskich, wiejskich, specjalnych, będą pochodziły z elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej, a niej jak dotychczas z GUS.

JOLANTA GÓRA