Samorządy muszą uzyskać zgodę kuratora na powołanie dyrektora szkoły – wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, którą przyjął Sejm. Nowela trafi teraz do prac w Senacie. Zmiana zasad wyboru dyrektorów oznacza w praktyce, że osoba, która wygrała konkurs na dyrektora szkoły, nie obejmie tego stanowiska bez porozumienia z kuratorium. Roman Giertych, minister edukacji narodowej, zapewniał posłów, że intencją wprowadzonej zmiany było tylko wzmocnienie zasady obowiązkowego organizowania konkursu na dyrektora. – W Senacie rząd poprze poprawkę, która zniesie konieczność uzgadniania kandydatury na stanowisko dyrektora szkoły przez organ prowadzący placówkę z nadzorem pedagogicznym – dodał wicepremier.
Mundurki nieobowiązkowe
Zgodnie z nowymi przepisami dyrektorom szkół przybędą dodatkowe uprawnienia. W porozumieniu z radą rodziców określą zasady wprowadzenia do szkół obowiązku noszenia mundurków przez uczniów. Nie będzie to jednak, jak domagał się resort edukacji narodowej, ich obowiązek. MEN się jednak nie poddaje. Minister Roman Giertych zapowiada, że w Senacie zgłoszona zostanie poprawka, dotycząca wprowadzenia we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych obowiązkowych strojów jednolitych. Poprawkę tej samej treści odrzucił Sejm. Według przeprowadzonego w dniach 24-28 lutego sondażu Polskiej Grupy Badawczej, 59 proc. Polaków jest za mundurkami w szkołach, 33 proc. jest przeciw, a 8 proc. nie ma zdania na ten temat. – Zachęcamy uczniów i nauczycieli do tworzenia wzorów strojów – mówi Roman Giertych. Fason mundurków musi zaakceptować dyrektor w porozumieniu z radą rodziców. Nowelizacja wprowadza do ustawy o systemie oświaty także dodatkowe elementy programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Jeśli nowelę poprze Senat i prezydent, szkoły mogą zostać zobowiązane do zainstalowania i aktualizowania w komputerach szkolnych filtrów zabezpieczających przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka. Będą też musiały monitorować wejścia do zajmowanych budynków, co ma zapobiec rozpowszechnianiu narkotyków i alkoholu w placówkach edukacyjnych.
Nauczyciel funkcjonariuszem
Dodatkową ochronę uzyskają także nauczyciele. Na podstawie noweli ustawy o systemie oświaty otrzymają oni status funkcjonariusza publicznego, który zagwarantuje im – podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – specjalną ochronę przewidzianą w kodeksie karnym. Określone czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela, będą ścigane z urzędu, a nie jak dotychczas z oskarżenia prywatnego. Będą one także zagrożone surowszą karą. To rozwiązanie ma zwiększyć prestiż zawodu nauczyciela i przeciwdziałać aktom agresji ze strony uczniów. – Nie sądzę, aby agresywni uczniowie zastanawiali się przed atakiem na nauczyciela, czy jest on funkcjonariuszem czy też nie – tłumaczy Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podkreśla jednocześnie, że znacznie skuteczniejsze byłyby próby wzmocnienia prestiżu zawodu poprzez nakłady np. na lepsze przygotowanie pedagogiczne oraz wzrost płac. – Dzięki temu najlepiej przygotowani kandydaci wybieraliby zawód nauczyciela – uważa Sławomir Broniarz. Z kolei rady pedagogiczne raz na trzy lata (czyli dwa razy w podstawówkach i po jednokrotnie w gimnazjach i liceach) będą wybierać jeden podręcznik i jeden program nauczania do danego przedmiotu na określonym poziomie edukacyjnym. Szkoły nie będą jednak zobowiązane do podejmowania działań ułatwiających obrót używanymi podręcznikami między uczniami lub rodzicami uczniów.
Wzmocniony rząd
Nowe przepisy w istotny sposób zmienią zasady wyboru kuratora oświaty. Minister edukacji narodowej i wojewodowie mają delegować po trzech przedstawicieli do komisji konkursowej, która wybiera kuratora. Obecnie w jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli ministra, wojewody i sejmiku województwa oraz po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszających nauczycieli. Wprowadzenie zmiany w składzie komisji konkursowej przyczyni się do wzmocnienia w konkursie głosu przedstawicieli administracji rządowej. W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej kurator oświaty jest organem administracji rządowej wykonującym zadania i kompetencje w zakresie oświaty na terenie województwa. Opozycja parlamentarna nie wzięła udziału w głosowaniu nad całością nowelizacji. – Nie chcemy przyłożyć ręki do złej ustawy, która jest bublem prawnym i jest przygotowana w sposób niechlujny – komentuje Krystyna Szumilas, przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.