Blisko połowa z 452 tys. uczniów zdających na maturze przedmioty matematyczno-przyrodnicze wybrała zaliczenie egzaminów na poziomie rozszerzonym – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wyjątkiem jest geografia, którą na poziomie rozszerzonym będzie zdawał tylko co czwarty maturzysta. W 2007 roku przedmioty ścisłe będzie zaliczać ponad dwukrotnie więcej uczniów w porównaniu z tymi, którzy zdecydowali się na egzaminy humanistyczne. Największą popularnością cieszy się geografia (zdaje ją 37 proc. wszystkich maturzystów), wiedza o społeczeństwie i biologia (po 27 proc.) oraz matematyka (19 proc.). Najmniej osób będzie zdawać egzamin z wiedzy o tańcu (0,02 proc. – 107 osób), wiedzy o muzyce (0,2 proc. – 913 osób) oraz historii sztuki (1,1 proc.).