ROMAN GIERTYCH, minister edukacji narodowej, zapowiedział, że dyrektorzy, którzy nie dostosują statutów do programu Zero tolerancji, mogą być odwołani

Chcę, aby od września tego roku we wszystkich szkołach obowiązywały stroje jednolite, a na lekcjach był zakaz korzystania z telefonów komórkowych – mówi Roman Giertych, minister edukacji narodowej. Wicepremier podpisał rozporządzenie dotyczące realizacji programu Zero tolerancji w polskich szkołach. Zgodnie z nim dyrektorzy szkół, które przeszły już tzw. kontrolę trójek (złożonych m.in. z przedstawicieli kuratorium i policji), do końca czerwca 2007 r. będą musieli określić w statutach szkół rodzaj strojów jednolitych uczniów oraz możliwość używania przez nich telefonów komórkowych. Będą musieli przygotować także program naprawczy mający na celu przeciwdziałanie agresji w szkołach. Zgodnie z wynikami kontroli przypadki stosowania przemocy wśród uczniów stwierdzono aż w 99 proc. sprawdzanych placówek edukacyjnych. Dyrektorzy, którzy nie zastosują się do nowych przepisów, mogą zostać zwolnieni z funkcji na podstawie art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Wicepremier zapowiedział, że rozporządzenie zostanie dzisiaj opublikowane.