W trakcie negocjacji płacowych ze związkowcami Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało zmianę tabeli minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (uwzględniającą podwyżkę płacy zasadniczej o 5,01 proc.). – Naszym celem jest podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w 2007 roku o 7 proc. – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na 5 proc. podwyżki nie zgadzają się także przedstawiciele NSSZ Solidarność, Związku Zawodowego Rada Powiernictwa Wolnego Związku Zawodowego Solidarność – Oświata oraz NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych. Oprócz wyższych płac związkowcy domagają się także zmian w przepisach dotyczących wynagrodzeń pracowników oświaty. Chodzi m.in. o możliwość wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkoli i wychowawców w internatach oraz o określenie wynagrodzenia dla nauczycieli – członków maturalnych komisji egzaminacyjnych.