Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN zbada, czy praca nauczycieli egzaminatorów podczas matur jest wykonywana w ramach 40-godzinnego tygodniowego limitu pracy (w tym 18-godzinnego pensum), czy też jest pracą wykonywaną powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. Z wnioskiem takim zwrócił się do SN rzecznik. W opinii Stanisława Trociuka, zastępcy RPO, zapytanie ma wyjaśnić, czy praca nauczycieli przy maturach jest pracą dydaktyczną i czy w związku z tym za jej wykonywanie nauczycielom należy się dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych. Poinformował on również, że liczna grupa nauczycieli pracujących przy maturach skierowała już pozwy do sądów pracy o uznanie ich roszczeń i wypłatę dodatku za pracę w godzinach ponadwymiarowych. Wyroki sądów różnią się. Zdaniem krakowskich sądów I i II instancji, praca przy maturach nie jest realizacją programu nauczania, co w konsekwencji oznacza, że czasu pracy poświęconego np. na sprawdzanie prac nie można uznać za godziny ponadwymiarowe. Z kolei sądy okręgowe w Białymstoku, Krośnie i Poznaniu uznały pracę przy maturach za pracę dydaktyczną.