Wysokość emerytury pomostowej różni się od wysokości świadczenia jakie przysługiwałoby ubezpieczonemu, gdyby przeszedł na emeryturę na warunkach ogólnych.

Kto ma prawo do emerytury pomostowej? Na jakie świadczenie może liczyć?

Prawo do przejścia na emeryturę pomostową od 1 stycznia 2009 roku mają osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Innymi słowy chodzi o osoby wykonujące prace, która naraża je na uszczerbek na zdrowiu, lub której wykonywanie w określonym wieku byłoby niebezpieczne dla osoby pracującej i dla osób trzecich.

zobacz więcej »

serwisy tematyczne w GazetaPrawna.pl